SLUŽBENI GLASNIK broj 9 (14.07.2021) (14.07.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1.Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu
SLUŽBENI GLASNIK 9-21.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov