SLUŽBENI GLASNIK BROJ 9, (27.08.2018.) (27.08.2018.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

2. Izmjene i dopune Plana prijama u službu u  Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 09-18(1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov