STATUT OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (25.11.2016.)

Statut, pročišćeni tekst i izmjene i dopune Statuta.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka xxx Statuta Općine Sv. Filip i Jakakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 1/06) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na sjednici održanoj 06. kolovoza 2009. godine donosi

STATUT OPĆINE SV. FILIP I JAKOV


Ostale odluke i akti u privitku:

- 20. ožujka 2013.godine - STATUTARNA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

- 14. veljače 2014. godine - pročišćeni tekst Statuta Općine Sveti Filip i Jakov. 

STATUT OPĆINE SV. FILIP I JAKOV (pročišćeni tekst).pdf

7. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sv. Filip i Jakov, str. 16.pdf

STATUT OPĆINE SV. FILIP I JAKOV.pdf

SLUŽBENI GLASNIK BR.1 2009.,KOLOVOZ.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov