STIPENDIJE 2016./2017. (23.11.2016.)

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016/2017.

Na temelju članka 6. Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata („Službeni glasnik Općine Sv.Filip i Jakov“ br.6/11), i članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za stipendiranje studenata („Službeni glasnik Općine Sv.Filip i jakov br.4/13,14/16), Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

NATJEČAJ
Za dodjelu stipendija redovnim studentima
S prebivalištem na području Općine Sv.Filip i Jakov za školsku godinu 2016/2017.

I. Predmet ovog natječaja je dodjela stipendija redovnim studentima najmanje druge godine na jednom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj, koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Općine Sv. Filip i jakov.

II. Kriterij za stjcanjem prava na stipendiju je opći uspjeh u prethodnoj akademskoj godini:

Studenti koji imaju prosjek ocjena do 3,00 za stipendiju od 300,00 kn mjesečno,
Studenti koji imaju prosjek ocjena od 3,00 do 4,5 za stipendiju od 500,00 kn mjesečno,
Studenti koji imaju prosjek ocjena 4,5 i veći za stipendiju od 1.000,00kn mjesečno.

Redovni studenti s područja Općine Sveti Filip Jakov koji nisu korisnici stipendija prema odredbama ove Odluke a imaju prosjek ocjena 4,5 i veći imaju pravo, nakon završene redovne godine studija na nagradu za izvrsnost u iznosu od 2.000,00 kn. 

III. Rok za podnošenje molbi na naječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

IV. Uz molbu se prilaže:
1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobna iskaznica);
2. Uvjerenje o prebivalištu na području Općine Sv.Filip i Jakov;
3. Uvjerenje o redovitom upisu za akademsku godinu 2016/2017, na jednom od sveučilišta u Republici Hrvatskoj 
4. Potvrdu o prosjeku ocjena za prethodnu godinu obrazovanja za studente 2. i viših godina studiranja.
5. Izjava kandidata da nije primatelj stipendije po nekoj drugoj osnovi.

V. Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom dostavlja se osobno ili poštom na adresu: OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Jedinstveni upravni odjel-stipendije,
Obala Kralja Tomislava 16, Sv.Filip i Jakov.

VI. Nema pravo na podnošenje prijave kandidat koji već ostvaruje pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

VII. Prijave dostavljene nakon roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

VIII. Nakon završetka natječaja priloženi dokumenti neće se vraćati kandidatima.

Klasa: 604-01/16-01/01
Urbroj:2198/19-01-16-1
Sv.Filip i Jakov, 23.11.2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Općina Sveti Filip i Jakov