STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA (18.06.2013.)

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Na temelju čl. 9. Zakona o zaštiti i spašavanju te čl. 4 Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (NN br. 40/08) i čl. 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj 1. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donosi 

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja 


Odluka o imenovanju Stožera o zaštiti i spašavanju Klasa: 021-05/12-01/69, Urbroj: 2198/9-05/09-1 od 20. prosinca 2012. godine objavljena u Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov br. 5/12 mijenja se i glasi:

l. 
Imenuje se stožer za zaštitu i spašavanje u sastavu:

1. Marin Katuša – (zamjenik načelnika Općine Sv. Filip i Jakov) za NAČELNIKA STOŽERA
2. Joško Majica – (zapovjednik DVD Sv. Filip i Jakov) za ZAMJENIKA NAČELNIKA STOŽERA
3. Zoran Pelicarić – (načelnik Općine Sv. Filip i Jakov) za ČLANA STOŽERA
4. dr. Ante Grbin za ČLANA STOŽERA
5. dr. Milivoj Vuletić za ČLANA STOŽERA
6. Bruno Mandić za ČLANA STOŽERA
7. Neven Zrilić – (Hrvatska gorska služba spašavanja) za ČLANA STOŽERA

ll. 
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski donačelnik. 

Klasa: 021-05/13-01/97 
Urbroj: 2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov