UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA SVETI PETAR NA MORU (UPU 3 - DIO 1) (04.04.2017.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA SV. PETAR NA MORU (UPU 3 - DIO 1)

Dokumentacija:

UPU GP naselja Sv.Petar 3-1 ODREDBE ZA PROVOĐENJE.pdf

UPU GP naselja Sv.Petar 3-1-USVOJENI PLAN grafika.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov