UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU NA MORU (PLAN 4) (28. studeni 2016.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U SVETOM PETRU NA MORU (PLAN 4) - NA SNAZI

Dokumentacija:

knjiga.pdf

2.2. energetika.pdf

1. namjena.pdf

2.1. promet.pdf

2.3. vodnogospodarski sustav.pdf

4.1. oblici koristenja.pdf

4.2. uvjeti gradnje.pdf

3. zastita.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov