UPU GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U TURNJU (UPU 3 - dio 1) (4. veljača 2017.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA U TURNJU (UPU 3 - dio 1)

Dokumentacija:

2.1. Promet.pdf

2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf

1.B Korištenje i namjena površina (bez DOF-a).pdf

1.A Korištenje i namjena površina (s DOF-om).pdf

2.2. Telekomunikacijski i energetski sustav.pdf

3.1. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina.pdf

4.2. Način gradnje.pdf

4.1. Oblici korištenja.pdf

UPU 3-1 Turanj - Elaborat Plana.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov