UPU MORSKE PLAŽE ( R3 ) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV (4. veljača 2017.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MORSKE PLAŽE ( R3 ) U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV - NA SNAZI

Dokumentacija:

0_UPU_plaza_FJ_postojece_stanje_JU.pdf

2-3_UPU_plaza_FJ_voda_i_kanalizacija_JU.pdf

2-1_UPU_plaza_FJ_promet_.pdf

2-2_UPU_plaza_FJ_elektro_JU.pdf

UPU_plaza_FJ_odredbe.pdf

UPU_plaza_FJ_sazetak.pdf

1_UPU_plaza_FJ_namjena_JU.pdf

UPU_plaza_FJ_tekstualni_dio.pdf

4_UPU_plaza_FJ_uvjeti_gradnje_JU.pdf

3_UPU_plaza_FJ_korištenje_zaštita3.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov