UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (1. PLAN - RABATIN) (4. veljača 2017.)

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (1. PLAN - RABATIN)

Dokumentacija:

1. Korištenje i namjena površina.pdf

4.1. Oblici korištenja.pdf

4.2. Način gradnje.pdf

2.1. Promet.pdf

3. Uvjeti korištenja.pdf

2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf

4.3. Plan parcelacije.pdf

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav.pdf

Radni materijal.pdf

0. Prikaz šireg područja.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov