UPU NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) (30.01.2018.)

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SV. FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine)

Dokumentacija:

UPU Sv. FiJ_Dolac Brnine IiD 2017 radni materijal.pdf

UPU Sv. FiJ_Dolac-Brnine IiD 2017 KARTE.pdf

UPU Sv.FiJ_Dolac Brnine IiD 2017_ODREDBE ZA PROVOĐENJE.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov