UPU OBALNOG POJASA NASELJA TURANJ (28. studeni 2016.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA OBALNOG POJASA NASELJA TURANJ - NA SNAZI

Dokumentacija:

UPU obalnog pojasa Turanj - KNJIGA 1.pdf

UPU obalnog pojasa Turanj - KNJIGA 2.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov