UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV (04.02.2017.)

1. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI FILIP I JAKOV

Dokumentacija:

2.1. Prometna mreža.pdf

2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav.pdf

Odluka o donošenju.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

4.1. Način gradnje.pdf

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.pdf

0. Prikaz šireg područja.pdf

4.2. Uvjeti gradnje.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov