UPU OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR (04.02.2017.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA OBALNOG POJASA U NASELJU SVETI PETAR

Dokumentacija:

1. - Namjena.pdf

2.1. - Promet.pdf

2.2. - Telekomunikacije i energetika.pdf

3. - Uvjeti korištenja.pdf

4.1. - Način gradnje.pdf

ODLUKA.pdf

OBRAZLOŽENJE.pdf

2.3. - Vodno gospodarstvo.pdf

SAŽETAK ZA JAVNOST.pdf

4.3. - Plan parcelacije.pdf

4.2. - Uvjeti gradnje.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov