UPU ZONE SMILJEVAČA (1. PLAN) (28. studeni 2016.)

2. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIĈKOG PLANA UREĐENJA ZONE SMILJEVAĈA (1. PLAN) - NA SNAZI

Dokumentacija:

II ODREDBE_radni materijal.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf

2.1. Promet.pdf

4.1. Oblici korištenja.pdf

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.pdf

4.2. Plan parcelacije.pdf

2.2. Telekomunikacije i energetski sustav.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov