UPU ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE(T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. FILIP I JAKOV (28. studeni 2016.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE(T1-HOTEL) I MJEŠOVITE NAMJENE UNUTAR GP NASELJA SV. FILIP I JAKOV - NA SNAZI

Dokumentacija:

ODLUKA O DONOSENJU.pdf

2.3. vodnogosp. sustav.pdf

4.1. oblici koristenja.pdf

1. koristenje i namjena povrsina.pdf

2.1. promet.pdf

2.2. telekom. i energ. sustav.pdf

4.2. nacin gradnje.pdf

4.3. plan parcelacije.pdf

3. uvjeti koristenja.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov