UPU ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV (04.02.2017.)

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SV. FILIP I JAKOV

Dokumentacija:

01_UPU_Zona_zanatskih_servisnih_djelatnosti_NASLOVNICA.pdf

01_POSLOVNA_ZONA_2015_02_DETALJNA NAMJENA.PDF

01_POSLOVNA_ZONA_2015_03_3_ELEKTROENERGETIKA.PDF

01_POSLOVNA_ZONA_2015_03_1_PROMETNA MREŽA.PDF

01_POSLOVNA_ZONA_2015_01_POSTOJEĆE STANJE.PDF

01_POSLOVNA_ZONA_2015_04_UVJETI KORIŠTENJA.PDF

01_POSLOVNA_ZONA_2015_03_2_VODOVOD I KANALIZACIJA (2).PDF

01_POSLOVNA_ZONA_2015_05_UVJETI GRADNJE.PDF

 

Općina Sveti Filip i Jakov