UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama (02.09.2022.)


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Povjerenstvo za prijam u radni odnos

KLASA: 112-01/22-01/15

URBROJ: 2198-19-03-01/04-22-16

Sv. Filip i Jakov, 01. rujna 2022. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/14 – pročišćeni tekst, 06/1, 1/18, 1/20 i 02/21), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. „Zaželi - Program zapošljavanja žena – Faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0378, KLASA: 551-01/22-01/12, URBROJ: 2198-19-03-04/01-22-13, od dana 28. srpnja 2022. godine, Općinski Načelnik raspisao je javni poziv za prijam u službu na određeno vrijeme u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – faza III“ – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama.

Javni poziv je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Općine Sveti Filip i Jakov 22. kolovoza 2022. godine.

Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijave na oglas. Posljednji dan za podnošenje prijave na oglas, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Općine je bio 30. kolovoza 2022. godine.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Opis poslova radnog mjesta Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Potpora i podrška krajnjim korisnicima, primjerice: pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa i sl.) i drugi oblici pomoći u kući.

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi, nemoćne osobe i /ili osobe s invaliditetom koje žive u teško dostupnim, raseljenim i ruralnim područjima u sastavu općine Sveti Filip i Jakov.

Svaka Radnica pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Podaci o plaći

U visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske.

Intervju

Za kandidatkinje prijavljene na Oglas koje ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se intervju.

Prilikom bodovanja uzima se u obzir ispunjavanje uvjeta glede ciljane skupine u skladu s Javnim pozivom, dosadašnje iskustvo, timski rad te fleksibilnost.

Kandidatkinjama se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Smatra se da je kandidatkinja, koji ne pristupi na intervju, povukla prijavu na Oglas.

Pravila

Po dolasku na intervju, od kandidatkinja će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata, svaka kandidatkinja će pojedinačno pristupiti na intervju na kojem Povjerenstvo kroz razgovor utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinje za rad na navedenom radnom mjestu.

Predsjednik Povjerenstva za prijem u službu

Darko Mikas, dipl. oec., MBA

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA- Projekt Zaželi faza III.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov