URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA POSLOVNE ZONE SV. FILIP I JAKOV (UPU 14) (17.02.2022.)

U prilogu se nalaze dokumenti :

- UPU 14 Sveti Filip i Jakov Odredbe za provođenje.

- UPU 14 Sveti Filip i Jakov  grafika.

UPU_14_Sv.FilipiJakov_K_ODREDBE_ZA_PROVOĐENJE.pdf

UPU_14_Sv.FilipiJakov_K_grafika.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov