V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (30.11.2018.)

Aktualni PPUO

Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov, KLASA: 350-02/17-01/02, URBROJ: 2198/19-02-18-52, je donesena na 8. sjednici vijeća Općine Sveti Filip i Jakov dana 30.listopada 2018. godine (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 13/18).

V. IDPPUO Sv. Filip i Jakov 1.namjena.pdf

V. IDPPUO Sv. Filip i Jakov -3.uredjenje i zastite.pdf

V. IDPPUO Sv. Filip i Jakov -4.1. GP Sv.Petar.pdf

Obrazloženje.pdf

Odredbe za provođenje.pdf

Radni materijal.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov