V.D. UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA (18.06.2013.)

ODLUKA o imenovanju v.d. upravitelja Vlastitog pogona

Na temelju čl. 6. st. 3. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov i čl. 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU o imenovanju v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov


MARIN KATUŠA, zamjenik načelnika Općine Sv. Filip i Jakov imenuje se za v.d. upravitelja Vlastitog pogona Općine Sv. Filip i Jakov. 

Klasa: 021-05/13-01/101 
Urbroj: 2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov