VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov (02.12.2019.)

Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Prostornom planu uređenja Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 3/10, 15/14 i 14/15) te Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Sv. Filp i Jakov 10/19) izrađen je ovaj plan.

Izrada VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sv. Filip i Jakov odvija se u slijedećim fazama: I. Prethodni radovi, II. Programsko analitički dio (radni sastanci), III. Nacrt prijedloga Plana, IV. Prijedlog Plana (javna rasprava), V. Nacrt Konačnog  prijedloga Plana, VI. Konačni prijedlog Plana, VII. Završna obrada Plana

Izrada Plana temelji se na sljedećim zakonima:Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)  Prostorni plan Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije 02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 3/10, 15/14 i 14/15) Postupak javne rasprave, te usvajanja plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19).

Više u dokumentima ispod:

Obrazloženje.pdf

Odredbe.pdf

Sažetak za javnost.pdf

Radni materijal.pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_2.a..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_1..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.3.a..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.1.a..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.2..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_3..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.3.b..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.4..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.5..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_2.b..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.6..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.1.b..pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov