VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (29.06.2020.)

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 18. sjednici održanoj dana 09. lipnja 2020. godine, donosi: ODLUKU o donošenju VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov izrađen je prema Odluci o izradi istog (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 10/19 i 01/20), te u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Sveti Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov 02/02, 03/06, 02/14, 03/15, 09/16 - ispravak, 02/17, 13/18 i 10/19). Uvid u VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov može
se obaviti u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov.

 

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_1..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_2.b..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_2.a..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_3..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.1.b..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.2..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.3.a..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.3.b..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.4..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.6..pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.5..pdf

Obrazloženje.pdf

Odredbe.pdf

Radni materijal (pročišćeni tekst).pdf

VII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov_4.1.a..pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov