VIJEĆe ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU (18.06.2013.)

ODLUKA o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

Na temelju čl. 6. st. 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine br. 36/04 i 63/08) i članka 25. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 2/09 i 01/13), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donijelo je 

ODLUKU o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na podruĉju Općine Sv. Filip i Jakov 

U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Sv. Filip i Jakov imenuju se:

1. JOSIP COLIĆ iz Sv. Petra
2. STIPE EŠKINJA iz Sv. Filip i Jakova
3. BRUNO MANDIĆ iz Turnja

Klasa: 021-05/13-01/100 
Urbroj: 2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov