ZAHTJEV ZA ISPLATOM ODOBRENIH SREDSTAVA - udruge (04.04.2016.)

ZAHTJEV ZA ISPLATOM ODOBRENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

________________________________
(naziv udruge ili ustanove)
________________________________
(ulica i kućni broj)
________________________________
(poštanski broj i mjesto)

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
OBALA KRALJA TOMISLAVA 16
23207 SV. FILIP I JAKOV

ZAHTJEV
za isplatom odobrenih sredstava iz Proračuna za 2016. godinu

Ovim putem podnosimo Zahtjev za isplatu odobrenih sredstava temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava u području ___________ iz sredstava proračuna za 2016. god., REF. BR. ________.
Sredstva iz proračuna su namijenjena isključivo za ugovorene troškove _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Molimo vas da nam uplatite ___________ kn od odobrenih ______________ kn te ih uplatite na naš žiro – račun HR___________________ otvoren u ________________ banci.
S poštovanjem,

M.P. ________________
(ime, prezime i potpis 
osobe ovlaštene za zastupanje)

ZAHTJEV za isplatom odobrenih sredstava iz Proračuna za 2016. godinu

 

Općina Sveti Filip i Jakov