Zahtjev za isplatu prigodnog dara - Božićnice- umirovljenicima (09.12.2021.)

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

____________________________

(ime i prezime)

____________________________

(adresa)

_____________________________

(OIB)

_____________________________

(telefon/mobitel)

­_____________________________

(e-mail)

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Jedinstveni upravni odjel

Obala Kralja Tomislava 16,

23207 Sveti Filip i Jakov

PREDMET: Zahtjev za isplatu prigodnog dara – Božićnice – umirovljenicima – traži se

­­­­­­­­­­

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podnositelj zahtjeva

U Svetom Filip i Jakovu , ____________________________________ 2021. godine

Uz zahtjev prilažem:

presliku osobne iskaznice

broj tekućeg računa za isplatu

odrezak od posljednje mirovine

Zahtjev za isplatu božićnice 2021.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov