Zahtjev za korištenje e-mail adrese za dostavu (09.12.2021.)

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE

E-MAIL ADRESE ZA DOSTAVU

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

PODACI O VLASNIKU ILI POSJEDNIKU NEKRETNINE

OIB

Prezime

Ime

e-mail adresa:

Kontakt telefon:

Adresa

Država

PODACI O NEKRETNINI

Katastarska općina:

Katastarska čestica:

Adresa:

NAKNADA :

TIP: RJEŠENJE/RAČUN/OBRAČUN/OPOMENA/OSTALO:

___________________________________________________________________________________________

U _______________, dana ___________ 2021.godina ________________________

Potpis vlasnika/korisnik nekretnine

ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE e mail adrese za dostavu.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov