Zahtjev za novčanu pomoć roditeljima za opremu novorođenog djeteta (09.12.2021.)

­­­­­­­­­

__________________________________________________

(IME I PREZIME RODITELJA)

___________________________________________________

(OIB)

___________________________________________________

(ADRESA)

___________________________________________________

(KONTAKT)

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Jedinstveni upravni odjel

Obala kralja Tomislava 16

23207 Sveti Filip i Jakov

PREDMET: Novčana pomoć roditeljima za opremu novorođenog djeteta - traži se

kao roditelj ________________________________________ rođ.____________________________________,

(ime i prezime djeteta) (datum rođenja djeteta)

molim da mi priznate pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete.

Suglasan/suglasna sam da mi se novčana pomoć isplati na tekući račun broj:

____________________________________________________________________________________________.

(upisati broj tekućeg računa i IBAN)

U Svetom Filip i Jakovu, ______________________2022.g.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

___________________________________

(potpis)

Prilozi:

  • Rodni list za novorođeno dijete,
  • Rodni list za svako ostalo dijete ( ukoliko je zahtjev podnesen za drugo,treće i svako sljedeće dijete),
  • Dokaz o prebivalištu za oba roditelja,
  • Potvrda o prijavi prebivališta novorođenog djeteta na području Općine Sveti Filip i Jakov,
  • Preslika osobne iskaznice oba roditelja,
  • Dokaz za roditelja,koji ima prebivalište u drugoj općini, gradu ili državi da nije ostvario isto pravo u mjestu prebivališta (potvrda nadležne institucije),
  • Preslika kartica tekućeg računa na koji će se novčana pomoć isplatiti

zahtjev za novorođenče.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov