Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom (21.11.2017.)

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) u predmetu prisilne naplate dugovanja po osnovi poreza na kuće za odmor, Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov donosi ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom sljedećim osobama:  

1.       Babić Rozalija
2.       Cupać Nada
3.       Četojević Branko
4.       Čolović Zorka
5.       Kovačević Dragoljub
6.       Kresović Branko
7.       Nikić Vukica
8.       Pavlović Jordan
9.       Radmanović Petar
10.   Savanović Dušan
11.   Silič Zdenko
12.   Zdravkovski Rusomir
13.   Vrhovšek Rajna
14.   Molnar Ervin
15.   Damjanović Ljiljana
16.   Gašpar Andrija
17.   Stanić Desanka
18.   Grabić Stjepan
19.   Skedić Dušan
20.   Simić Radmila
21.   Sakać Ankica
22.   Radošević Jesenka
23.   Ivaneža Slobodan
24.   Kovačević Žarko

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Babić Rozalija.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Cupać Nada.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Četojević Branko.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Čolović Zorka.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Kovačević Dragoljub.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Kresović Branko.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Nikić Vukica.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Pavlović Jordan.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Radmanović Petar.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Savanović Dušan.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Silič Zdenko.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Zdravkovski Rusomir.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Vrhovšek Rajna.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Damjanović Ljiljana.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Gašpar Andrija.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Stanić Desanka.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Grabić Stjepan.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Skedić Dušan.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Simić Radmila.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Sakać Ankica.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Radošević Jesenka.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Ivaneža Slobodan.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Kovačević Žarko.pdf

Zaključak o dostavi rješenja javnom objavom - Molnar Ervin.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov