Zaključak o javnoj raspravi za UPU neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2) (12.09.2022.)

,

Zaključak o javnoj raspravi za UPU neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU2)

zaključak o JP.pdf

UPU Raštane Donje (UPU 2) PP ODREDBE.pdf

UPU Raštane Donje (UPU 2) PP OBRAZLOŽENJE.pdf

UPU Raštane Donje (UPU 2) KARTE.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov