ZAKLJUČAK O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI (18.02.2021.)

Temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone zanatskih i servisnih djelatnosti („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/20), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi


ZAKLJUČAK

O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI

  1. Javna rasprava o stavljanju izvan snage Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenje zone zanatskih i servisnih djelatnosti (“Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov” broj 12/19) započinje 19.veljače i završava 5.ožujka 2021. godine.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 26.veljače 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 9:00 sati.
  3. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na Izmjene i dopune Urbanističkog plana zone zanatskih i servisnih djelatnosti nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/20-02/04

URBROJ: 2198/19-03/01-21-2

Sv. Filip i Jakov, 18. veljače 2021. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarićzaključak o JP.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov