ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) ZA JAVNU RASPRAVU (08.04.2021.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/20), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine)

ZA JAVNU RASPRAVU

  1. Utvrđuje se prijedlog 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) za javnu raspravu.
  2. Javna rasprava o prijedlogu 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) započinje 12.travnja 2021.godine i završava 19.travnja 2021. godine.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr... izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 14.travnja 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 11:00 sati.
  4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/19-02/06

URBROJ: 2198/19-03/01-21-14

Sv. Filip i Jakov, 8. travnja 2021. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarićzaključak o JP.doc

UPU Dolac Brnine IiD 2021 PP karte.pdf

UPU Dolac Brnine IiD 2021 Radni materijal.pdf

UPU Dolac Brnine IiD 2021 sažetak za javnost.pdf

UPU Dolac Brnine IiD 2021 PP komplet.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov