ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) ZA JAVNU RASPRAVU (08.04.2021.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/20), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi


ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine)

ZA JAVNU RASPRAVU

  1. Utvrđuje se prijedlog 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) za javnu raspravu.
  2. Javna rasprava o prijedlogu 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) započinje 12.travnja 2021.godine i završava 19.travnja 2021. godine.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr... izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 14.travnja 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 11:00 sati.
  4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/19-02/06

URBROJ: 2198/19-03/01-21-14

Sv. Filip i Jakov, 8. travnja 2021. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarićzaključak o JP.doc

 

Općina Sveti Filip i Jakov