ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA 2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine) ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU (10.11.2021.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 9/20), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

2. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NEIZGRAĐENOG PODRUČJA U SVETOM FILIP I JAKOVU (UPU 2 – Dolac Brnine)

ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU

  1. Utvrđuje se prijedlog 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) za ponovnu javnu raspravu.
  2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) započinje 15.studenog 2021.godine i završava 22.studenog 2021. godine.
  3. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr... izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 17.studenog 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 9:00 sati.
  4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu 2. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (UPU 2 – Dolac Brnine) nisu predmet ove ponovne javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/19-02/06

URBROJ: 2198/19-03/01-21-25

Sv. Filip i Jakov, 10.studenog 2021. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

ZAKLJUCAK, DOLAC BRNINE.pdf

02 UPU Dolac-Brnina IiD 2021 PP ODREDBE.pdf

01 UPU Dolac-Brnina IiD 2021 PP komplet.pdf

03 UPU Dolac-Brnina IiD 2021 PP OBRAZLOŽENJEpdf.pdf

04 UPU Dolac-Brnina IiD 2021 PP-karte.pdf

05 UPU Dolac-Brnina IiD 2021 sažetak za javnost.pdf

06 UPU Dolac Brnine IiD 2021 Radni materijal PP.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov