ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU (20.01.2022.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Filip I Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/21, 7/21), načelnik Općine Sv. Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU

  1. Utvrđuje se prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov za javnu raspravu.
  1. Javna rasprava o prijedlogu IX. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 24. siječnja 2022. godine i završava 23. veljače 2022. godine.
  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr. izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 17. veljače 2022. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 11:00 sati.
  2. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koje nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

Klasa: 350-02/21-01/02

Urbroj: 2198-19-03-03/02-22-15

Sveti Filip i Jakov, 20. siječnja 2022. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

2.A. Promet.pdf

1. Korištenje i namjena površina.pdf

2.B. Infrastrukturni sustavi.pdf

4.1. Građevinska područja naselja Sveti Petar.pdf

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora.pdf

4.3. Građevinska područja naselja Babac.pdf

4.2. Građevinska područja naselja Turanj.pdf

4.4.B. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.5. Građevinska područja naselja Gornje Raštane.pdf

4.4.A. Građevinska područja naselja Sveti Filip i Jakov.pdf

4.7. Građevinska područja naselja Sikovo.pdf

4.6. Građevinska područja naselja Donje Raštane.pdf

Obrazloženje.pdf

Odredbe.pdf

Sažetak za javnost.pdf

Radni materijal.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov