ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE SVETI PETAR NA MORU (UPU12) ZA JAVNU RASPRAVU (10.11.2021.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU 12) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/21), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE SVETI PETAR NA MORU (UPU12)

ZA JAVNU RASPRAVU

  1. Utvrđuje se prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU 12) za javnu raspravu.
  2. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU 12) započinje 15.studenog 2021.godine i završava 22.studenog 2021. godine.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr... izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 17.studenog 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 10:00 sati.
  4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU 12) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/19-02/01

URBROJ: 2198/19-03/01-21-14

Sv. Filip i Jakov, 10.studenog 2021. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

ZAKLJUCAK SVETI PETAR NA MORU.pdf

02 UPU 12 Sv.Petar T1, T3 IiD 2021 PP Karte.pdf

03 UPU 12 Sv.Petar T1, T3 IiD 2021 PP Odredbe.pdf

01 UPU 12 Sv.Petar T1, T3 IiD 2021 PP Komplet.pdf

04 UPU 12 Sv.Petar T1, T3 IiD 2021 PP Obrazloženje.pdf

05 UPU 12 T1, T3 Sv.Petar IiD 2021 Sažetak za javnost.pdf

06 UPU 12 Sv.Petar T1, T3 IiD 2021 PP Odredbe-procisceni tekst.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov