ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RABATIN 2 (UPU15) ZA JAVNU RASPRAVU (25.10.2021.)

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU15) („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/20), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RABATIN 2 (UPU15) ZA JAVNU RASPRAVU

1. Utvrđuje se prijedlog Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU15) za javnu raspravu izrađen od strane ovlaštenog izrađivača.

2. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU15) započinje 27.listopada 2021.godine i završava 26.studenog 2021. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

4. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 10.studenog 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 12:00 sati.

5. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:
- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov
- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov
- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU15) nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/20-02/01
URBROJ: 2198/19-03/01-21-18

Sv. Filip i Jakov, 25.listopada 2021. godine

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

zaključak o JP.pdf

1_namjena_PP.pdf

1_UPU Rabatin 2__Odredbe_PP.pdf

2A_promet_PP.pdf

2B_energetski sustav_eki_PP.pdf

2C_vodnogospodarski sustav_PP.pdf

3_UPU Rabatin 2__Sazetak_PP.pdf

3_zastita povrsina_PP.pdf

4_nacin i uvjeti gradnje_PP.pdf

2_UPU Rabatin_2__Obrazlozenje_PP.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov