ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA JAVNU RASPRAVU (22.12.2020.)

emeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) te Odluke o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 5/20), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

ZAKLJUČAK

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA

VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

ZA JAVNU RASPRAVU

  1. Utvrđuje se prijedlog VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov za javnu raspravu.
  2. Javna rasprava o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov započinje 23.prosinca 2020.godine i završava 22.siječnja 2021. godine.
  3. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 11:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr... izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 14.siječnja 2021. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Put Primorja 1, Sveti Filip i Jakov, sa početkom u 11:00 sati.
  4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisarnici Općine Sveti Filip i Jakov

- poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

- na e-mail adresu: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.

KLASA: 350-02/20-01/06

URBROJ: 2198/19-03/01-19-18

Sv. Filip i Jakov, 22. prosinca 2020. godine

Općinski načelnik

Zoran Pelicarićzaključak o JP.pdf

pdf.rar

_.archivetempObrazloženje.pdf

_.archivetempOdredbe.pdf

_.archivetempSažetak za javnost.pdf

_.archivetempRadni materijal.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 1.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 2a.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 2b.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.1a.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.1b.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 3.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.2.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.3.a.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.4.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.6.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.5.pdf

_.archivetempVIII. IDPPUO Sv. Filip i Jakov - Karta 4.3.b.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov