ZAPISNIK s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (09. lipnja 2020.) (09.06.2020.)

Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 09. lipnja 2020. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov.

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Zelina Kadija, Tomislav Demo, 

Marijana Mrvičić, Romano Raspović, Željko Serdarović, Josipa Skazlić i Jovita Pirović

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Snježana Raspović i Matej Mikulić

Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Vlatka Budanović –Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Darko Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti,

Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić - novinari

Započeto: u 19:00 sati

Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Nakon što je utvrđeno da je nazočno 11 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji kvorum te se može pristupiti utvrđivanju dnevnog reda.

Zapisnik sa 18. sjednice općinskog vijeća -LIPANJ 2020.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov