ZAPISNIK Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (14.09.2021.)

,

ZAPISNIK

Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 14. rujna 2021. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Željko Serdarović, Anamarija Matešić, Renata Batur, Nina Pedisić, Rafael Baričić,

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Josipa Mrkić, Marin Colić, Marin Katuša, Veljko Galešić i Ingrid Klarica

Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Darko Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, Vlatka Budanović – Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, Mirjana Zalović- ravnateljica Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i Jakov, Roko Vodopija i Stjepan Mišulić - novinari

Započeto: u 18:00 sati

Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Nakon što je utvrđeno da je nazočno 8 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji kvorum te se može pristupiti utvrđivanju dnevnog reda.

Zapisnik sa 2. sjednice općinskog vijeća - rujan 2021.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov