ZAPISNIK sa 2. sjednice Povjerenstva za prijam u radni odnos u sklopu „ZAŽELI - Sveti Filip i Jakov – faza III“ – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama (09.09.2022.)

Zapisnik sa 2. sjednice Povjerenstva za prijam u radni odnos u sklopu „ZAŽELI - Sveti Filip i Jakov – faza III“ – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama Općini Sv. Filip i Jakov, održane dana 09. rujna 2022. godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Sveti Filip i Jakov, a u postupku provedbe Javnog poziva za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Klasa: 112-01/22-01/15, Urbroj: 2198-19-03-01/04-22-1 objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 22. kolovoza 2022.godine, na Oglasnoj ploči Općine Sv. Filip i Jakov te Web stranici Općine Sv. Filip i Jakov.

ZAPISNIK sa 2. sjednice - Zaželi - faza III.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov