ZAPISNIK sa 20. sjednice Općinskog vijeća (08. prosinca 2020. godine) (08.12.2020.)

ZAPISNIK sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08. prosinca 2020. godine uprostorijama Kino dvorane Općine Sveti Filip i Jakov, a sukladno Preporuci Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Matej Mikulić, Snježana Raspović, Željko Serdarović i Josipa Skazlić ( u raspravnoj dvorani) Marin Colić, Anamarija Matešić, Renata Batur i Jovita Pirović

(putem videolinka).

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Tomislav Demo i Romano Raspović

Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Vlatka Budanović –

Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo, Darko Mikas – Voditelj Odsjeka za razvoj i društvenih djelatnosti, Mirjana Zalović – ravnateljica Dječjeg vrtića „Cvit“, Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić -

novinari

Započeto: u 18:00 sati

Zapisnik vodi: Katarina Ralić mag.iur. - Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu

Nakon što je utvrđeno da je nazočno 11 vijećnika, Predsjednik Vijeća proglašava da postoji kvorum te se može pristupiti utvrđivanju dnevnog reda.

Više u prilogu:

Zapisnik sa 20. sjednice općinskog vijeća - prosinac 2020.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov