ZAPISNIK sa 21. sjednice Općinskog vijeća (08.03.2021.)

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 08. ožujka 2021. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

Zapisnik sa 21. sjednice općinskog vijeća - ožujak 2021 (1).pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov