ZAPISNIK sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (14.06.2022.)

,

ZAPISNIK

Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 14. lipnja 2022. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Nina

Pedisić, Ingrid Klarica, Marin Colić i Rafael Baričić

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Katuša, Veljko Galešić, Željko Serdarević i Josipa Mrkić

Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Katarina Ralić- Viši stručni suradnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu, Darko Mikas – Voditelj

Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti, Vlatka Budanović – Voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo,

Sandra Roje- Računovodstveni referent, Matea Mitrović - Viši stručni suradnik za pravne poslove i prisilnu

naplatu – vježbenik, Roko Vodopija, Velimir Brkić i Stjepan Mišulić - novinari

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov