ZAPISNIK sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (15.12.2022.)

.

ZAPISNIK

Sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov, održane dana 15. prosinca 2022. godine u prostorijama Općinske vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov

NAZOČNI VIJEĆNICI: Igor Pedisić, Zelina Kadija, Marijana Mrvičić, Anamarija Matešić, Renata Batur, Nina Pedisić, Marin Colić , Rafael Baričić , Željko Serdarević i Ingrid Klarica

NENAZOČNI VIJEĆNICI: Marin Katuša, Veljko Galešić i Josipa Mrkić,

Ostali nazočni: Zoran Pelicarić - načelnik Općine Sv. Filip Jakov, Jure Jelenić – Pročelnik Jedinstvenog upravnog

odjela, Vlatka Budanović – voditelj Odsjeka za financije i računovodstvo, Matea Mitrović - Viši stručni suradnik

za pravne poslove i prisilnu naplatu, Frane Mrvičić, Darko Mikas – voditelj Odsjeka za razvoj i društvene

djelatnosti, Mirjana Zalović- ravnateljica Dječjeg vrtića „ Cvit, Velimir Brkić - novinar

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov