Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću.

Općinsko vijeće čine:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

1. Igor Pedisić,
2. Anamarija Matešić,
3. Marin Colić,
4. Josipa Mrkić,
5. Renata Batur,
6. Željko Serdarević,
7. Marijana Mrvičić,
8. Zelina Kadija,
9. Nina Pedisić,
10. Rafael Baričić

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

11. Marin Katuša,
12.Veljko Galešić,
13. Ingrid Klarica

Općina Sveti Filip i Jakov