Ostali dokumenti

14.04.2021.

Financijska dokumentacija - Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

27.07.2020.

Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

16.07.2018.

Obavijesti o neprimljenim donacijama vijećnika u općinskom vijeću općine Sveti Filip i Jakov za prvo polugodište 2018. godine

20.06.2016.

RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“

22.03.2016.

PRAVNE OSOBE OD POSEBNOG INTERESA ZA OPĆINU SVETI FILIP I JAKOV

22.03.2016.

PREDSTAVNIK I ZAMJENIK U (LAGUR) „LOSTURA“ - IZMJENE

Općina Sveti Filip i Jakov