Ostali dokumenti

29.01.2024.

Financijska dokumentacija 2023. g. - Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

16.05.2023.

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

15.06.2021.

Procjena rizika od velikih nesreća i katastrofa za Općinu Sveti Filip i Jakov

14.04.2021.

Financijska dokumentacija - Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

27.07.2020.

Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

16.07.2018.

Obavijesti o neprimljenim donacijama vijećnika u općinskom vijeću općine Sveti Filip i Jakov za prvo polugodište 2018. godine

Općina Sveti Filip i Jakov