Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje:
Vlatka Budanović, dipl.oec.​

Kontakt podaci:
Za ostvarivanje prava na pristup informacijama preporučujemo Vam da ispunite Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama, te da isti pošaljete e-mailom na opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr

Linkovi:
Postupak i obrasci
Kriteriji za određivanje visine naknade
Zakon o pravu na pristup informacijama

Dokumenti:

28.11.2016.

Zahtjev za pristup informacijama

28.11.2016.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

28.11.2016.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Općina Sveti Filip i Jakov