Projekti u pripremi

TURANJ: Gradnja novog Dječjeg vrtića "Cvitić"
4. lipanj 2018.

TURANJ: Gradnja novog Dječjeg vrtića "Cvitić"

SVETI FILIP I JAKOV: "UREĐENJE KALE I TRGA"
1. veljača 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: "UREĐENJE KALE I TRGA"

Zona zanatskih i servisnih djelatnosti
1. veljača 2017.

Zona zanatskih i servisnih djelatnosti

SVETI PETAR NA MORU: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA
1. veljača 2017.

SVETI PETAR NA MORU: LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA