Projekti u tijeku

ODOBREN PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA VRIJEDAN 3 MILIJUNA KUNA
15. prosinac 2017.

ODOBREN PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA VRIJEDAN 3 MILIJUNA KUNA

PROGRAM JAVNOG RADA - AKTIVACIJA  NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČINIH POPLAVA
1. listopad 2017.

PROGRAM JAVNOG RADA - AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA NA POSLOVIMA PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I BUJIČINIH POPLAVA

SVETI FILIP I JAKOV: "LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA"
2. veljača 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: "LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET LOKALNOG ZNAČAJA"

RAŠTANE GORNJE: VODOOPSKRBNI SUSTAV
1. veljača 2017.

RAŠTANE GORNJE: VODOOPSKRBNI SUSTAV

SVETI PETAR NA MORU – II DIO PRVE FAZE, KANALIZACIJSKI SUSTAV
31. siječanj 2017.

SVETI PETAR NA MORU – II DIO PRVE FAZE, KANALIZACIJSKI SUSTAV

TURANJ, SIKOVO I SVETI PETAR NA MORU: „Izrada katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga za k.o. Turanj“
31. siječanj 2017.

TURANJ, SIKOVO I SVETI PETAR NA MORU: „Izrada katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga za k.o. Turanj“