Projekti u tijeku

TURANJ, SIKOVO I SVETI PETAR NA MORU: „Izrada katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga za k.o. Turanj“
31. siječanj 2017.

TURANJ, SIKOVO I SVETI PETAR NA MORU: „Izrada katastarske izmjere i obnova zemljišnih knjiga za k.o. Turanj“

SVETI FILIP I JAKOV: Uređenje plaže IZA BANJA
29. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: Uređenje plaže IZA BANJA

SVETI FILIP I JAKOV: II. Faza kanalizacijskog sustava
21. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: II. Faza kanalizacijskog sustava

SVETI FILIP I JAKOV: Obnova kino dvorane
9. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: Obnova kino dvorane

SVETI FILIP I JAKOV: Izgradnja 36 grobnica na novom groblju, 1. faza
1. siječanj 2017.

SVETI FILIP I JAKOV: Izgradnja 36 grobnica na novom groblju, 1. faza

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa
30. prosinac 2016.

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa